Archive for the 'Vogels' Category

15 april 2007: Nieuw Wulven

Sunday, April 15th, 2007

’s Morgens om 7 uur is het heel interessant in Nieuw Wulven (Utrecht bij Vechten). Het was vandaag prachtig weer, en midden in het zangvogeltjesseizoen. In de eerste plaats gingen we voor de Blauwborst, al snel een paartje gezien. Verder heel veel Fitissen en Winterkoninkjes, en Tjif-Tjaf, Zwartkop, Merel, Putter, Kievit, Nijlgans, Meerkoet, Wilde Eend, Koolmees, Torenvalk, Buizerd, Grutto, Vink en Zanglijster gezien en/of gehoord. Ook was er een specht aan het timmeren, maar die hebben we niet gezien. Opmerkelijk waren de toch meerdere zwartkoppen, meestal schuw en moeilijk te ontdekken, die nu juist de hoogste struiken opzochten om luidkeels te zingen.

Bijzonder was de aanwezigheid van 2 Dodaarsen en een Tureluur (niet vaak gespot op die plek), en heel bijzonder de aanwezigheid van een Beflijster.

Geen libellen gezien, wel veel witjes en een paar Dagpauwogen.

12 april 2007: Eerste juffer in het Beatrixpark

Thursday, April 12th, 2007

In het Beatrixpark is het al een tijdje een drukte van belang, de zangvogels zijn zeer dominant aanwezig, en ook heb ik al verschillende keren witjes gezien (mijn vermogen om te zien of het om een koolwitje of geaderd witje gaat is helaas nog onvoldoende ontwikkeld). Naast de te verwachten zangvogels zijn er dit jaar ook Groenlingen te horen (en soms te zien) op verschillende plekken in het park. Vandaag was het voor het eerst echt warm, tegen de 20 graden, en heb ik de eerste waterjuffer gezien. Welke? Tja, dat is dan weer een probleem. Deze juffer was helemaal bruin met een fijne zwarte tekening. Bruin zou kunnen wijzen op een Bruine Winterjuffer of een Noordse Winterjuffer; dat zijn weliswaar vroege soorten die je nu zou kunnen verwachten, maar ze zijn ook vrij zeldzaam. Meer waarschijnlijk is het een jonge of vrouwelijke vorm van een minder zeldzame soort zoals de Variabele Waterjuffer (vergeten op de schouderstrepen te letten). Hopelijk kan ik de waarneming herhalen om wat meer duidelijkheid te krijgen.