12 april 2007: Eerste juffer in het Beatrixpark

In het Beatrixpark is het al een tijdje een drukte van belang, de zangvogels zijn zeer dominant aanwezig, en ook heb ik al verschillende keren witjes gezien (mijn vermogen om te zien of het om een koolwitje of geaderd witje gaat is helaas nog onvoldoende ontwikkeld). Naast de te verwachten zangvogels zijn er dit jaar ook Groenlingen te horen (en soms te zien) op verschillende plekken in het park. Vandaag was het voor het eerst echt warm, tegen de 20 graden, en heb ik de eerste waterjuffer gezien. Welke? Tja, dat is dan weer een probleem. Deze juffer was helemaal bruin met een fijne zwarte tekening. Bruin zou kunnen wijzen op een Bruine Winterjuffer of een Noordse Winterjuffer; dat zijn weliswaar vroege soorten die je nu zou kunnen verwachten, maar ze zijn ook vrij zeldzaam. Meer waarschijnlijk is het een jonge of vrouwelijke vorm van een minder zeldzame soort zoals de Variabele Waterjuffer (vergeten op de schouderstrepen te letten). Hopelijk kan ik de waarneming herhalen om wat meer duidelijkheid te krijgen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.